Selecteer een pagina

Het nieuw mobiliteitsplan zet stevig in op verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Vanaf februari wordt een gedeelte van de binnenstad elke zaterdag en elke eerste zondag van de maand autoluw.

Concreet gaat het om de Steenstraat, Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Zuidzandstraat, van 10 tot 18 uur en dit vanaf zaterdag 6 februari.

Dit wil zeggen dat in deze straten alle verkeer en de doortocht van alle voertuigen, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en rijdieren verboden zal zijn.
Deze bepaling geldt niet voor:

  • fietsers
  • hulpdiensten en zorgverstrekkers met een parkeerkaart
  • personen die in het bezit zijn van een Europese kaart voor mensen met een handicap
  • personen die in het bezit zijn van een doorlaatbewijs
  • elektrische rolstoelen gebruikt door personen met een handicap.
  • abonnementhouders van Parking Zilverpand
  • verblijfstoeristen met logiesvoucher waarvan vertrek- of aankomstdatum op een autoluwe zaterdag of zondag valt

Er komt een nieuw verkeersbord dat de autoluwe straten aankondigt. Het wordt geplaatst op vier locaties: ter hoogte van de oprit ’t Zand, op ’t Zand ter hoogte van inrit Zuidzandstraat, in de Zuidzandstraat en in de Geldmuntstraat.

Enkel de bussen van De Lijn krijgen op die dag toestemming om via de Zuidzandstraat de tijdelijke halte in het Sint-Salvatorskerkhof te bereiken.

De bussen van De Lijn rijden op die dagen in het centrum volgens het nieuw proefproject en met gewijzigde trajecten.  Enkel de bediening van de halte Markt valt weg.  De dichtstbijzijnde haltes zijn de halte Stadsschouwburg en de nieuwe tijdelijke haltes aan het Guido Gezelleplein en aan de Dijver.

Indien de wagen nodig is en de garage moeilijk bereikbaar is die dagen, haal die dan tijdig uit de garage en plan het terugkeren in de garage ook liefst na 18 u.  Lukt dit niet, dan kunnen eigenaars of huurders van een ontoegankelijke garage bij de Mobiliteitsdienst op de Burg een doorlaatbewijs aanvragen.  Alle bewoners worden hierover geïnformeerd via een bewonersbrief.

Met een doorlaatbewijs kun je tijdens de autoluwe winkelstraten tot aan de garage rijden.  De voorziene te volgen omleiding stemt overeen met de huidige omleiding van de werken in de Gelmuntstraat en de Noordzandstraat en zal bij de verdere uitvoering van de werken ook telkens aangepast worden.

De taxiplaatsen voorzien voor vergunningshouders blijven die dagen behouden op de Markt en in de Adriaan Willaertstraat.

 

Tekst: Brugge.be
https://www.brugge.be/autoluwe-winkelstraten-elke-zaterdag-en-eerste-zondag-van-de-maand