Selecteer een pagina

Van 1 maart tot 15 juli 2016 is in de Koning Albert I-laan tussen de Hendrik Consciencelaan en het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw  geen autoverkeer meer mogelijk. Alleen fietsers en voetgangers kunnen dan nog door onder de spoortunnel.

Het afsluiten van de spoortunnel is nodig voor de realisatie van een fietsers- en voetgangerstunnel onder de Koning Albert I-laan. Tezelfdertijd wordt ook gestart met het boren van een tunnel onder het spoor. Deze tunnel zal in een later stadium via bruggetjes over de vestingen aansluiten op het kruispunt Hendrik Consciencelaan/Boeveriestraat.

Omleidingsplan

Het afsluiten van het verkeer dwingt elke bezoeker en inwoner van de binnenstad om via de Expresweg (N31) en de afslag Bevrijdingslaan de stad te bereiken. Op de afbeelding hieronder zie je het omleidingsplan. Klik op de link eronder om de pdf te openen waarop je kunt inzoomen. Zowel op plan als tekstueel zie je er de omleidingen.

web_boeveriepoort_tekstplan

Boeveriepoort_pdf

De Lijn

Door de onderbreking van de Stationslaan en de spoortunnel, is De Lijn genoodzaakt een aantal bussen te laten omrijden. Betroffen zijn de stadslijnen 5, 7, 15, 17 en 25, de avondlijnen 88, 89, 93, 94 en 99, de voorstadslijnen 27, 53 en 72 en de streeklijnen 52, 54 en 55.

Een aantal bussen die normaal gezien aan de voorkant van het station stoppen, krijgen van 1 maart tot 15 juli hun begin- en eindhalte aan de kant Sint-Michiels:

•  stadslijn 25 busritten van en naar Vives

•  avondlijn 93 Station – Vogelzang – Varsenare – Jabbeke – Zerkegem – Snellegem

•  avondlijn 94 Station – Kinepolis – Zedelgem – Aartrijke

•  avondlijn 99 Station – Loppem – Merkemveld – Veldegem

•  voorstadslijn 27 Brugge – Loppem

•  voorstadslijn 72 Brugge – Loppem – Zedelgem

•  streeklijn 74 Brugge – Torhout – Lichtervelde – Roeselare.

Tijdens die 4,5 maanden worden de bushaltes Dolfinarium en Sint-Lodewijk niet meer bediend. Hetzelfde geldt voor de bushaltes Manitoba, Lange Munte, Sint-Baafskerk en Phare in de richting Sint-Andries op het traject van de streeklijnen 54 en 55.

Ook geschrapt worden op streeklijn 52 en voorstadslijn 53 in de richting van Sint-Andries de bushaltes Hemelvaart, Farao, De Klokke en Hertogen.

Verkeerssituatie na de werkzaamheden

Het nieuwe fietsers- en voetgangerstracé zorgt ervoor dat de verschillende verkeersstromen in de omgeving van het station kant Sint-Michiels op een vlotte en veilige manier verlopen. Net zoals aan de balkonrotonde wordt het fietsers- en voetgangersverkeer volledig gescheiden van het autoverkeer.

Na de werkzaamheden zullen zowel fietsers als voetgangers niet meer onder de spoorbrug mogen. Door het wegvallen van het fietspad, komt onder de spoorbrug ruimte vrij voor het gemotoriseerd verkeer. Het autoverkeer dat de binnenstad verlaat, behoudt 2 rijstroken.

Het verkeer dat de binnenstad inrijdt, krijgt ook 2 rijstroken, waarvan 1 voor het autoverkeer en 1 voor de bus (aparte busbaan).

Ook in de Stationslaan komt er een aparte busbaan, bedoeld om de bussen aan het kruispunt toe te laten naar links af te slaan om zo zonder omweg naar de voorkant van het station te rijden. Voor alle duidelijkheid, de afslaande beweging naar links, zal alleen voor bussen van De Lijn gelden.

Het autoverkeer dient zoals voorheen af te slaan naar rechts en in te voegen op de Koning Albert I-laan staduitwaarts.

Om de bussen de mogelijkheid te geven naar links af te slaan, komen er beïnvloedbare verkeerslichten, die het verkeer in de Koning Albert I-laan zullen doen stoppen om De Lijn de mogelijkheid te geven op een veilige manier onder de spoorbrug te kunnen rijden.

Tekst, omleidingsplan en meer info: www.brugge.be/boeveriepoort